در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 29 اسفند 1396

دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند و مهندسان آن چه را که نیست خلق میکنند . 5 اسفند ماه زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند و مهندسان آن چه را که نیست خلق میکنند . 5 اسفند ماه زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

نظرات کاربران