در حال بارگذاری ...
جمعه 23 آذر 1397
  • دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند و مهندسان آن چه را که نیست خلق میکنند . 5 اسفند ماه زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

    دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند و مهندسان آن چه را که نیست خلق میکنند . 5 اسفند ماه زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

    نظرات کاربران