در حال بارگذاری ...
  • جلسه هیات رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری با استاندار محترم چهارمحال و بختیاری

    اعضای هیات رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای استان روز پنجشنبه مورخ 10 خرداد 97 با جناب اقای اقبال عباسی استاندار محترم چهارمحال و بختیاری تشکیل جلسه داد. در این جلسه دکتر شایق بروجنی ، سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری خلاصه ای از عملکرد آموزشکده های فنی و حرفه ای استان را خدمت استاندار محترم ارائه داده و دانشگاه فنی و حرفه ای را پرچم دار دانشگاه های نسل سه و چهار در کشور دانسته و ماموریت این دانشگاه را ایجاد کارآفرینی و تجاری سازی محصولات دانستند . در ادامه نیز برخی مشکلات مربوط به آموزشکده ها ی فنی و حرفه ای استان مطرح گردید که استاندار محترم نیز قول مساعدت جهت رفع این مشکلات را در آموزشکده های فنی دادند .

    نظرات کاربران