در حال بارگذاری ...
 • برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

  باسمه تعالی

   

  به همت انجمن علمی گروه عمران آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرد و با همکاری گروه پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و کارگاه آموزشی مقاله نویسی و آشنایی با مراحل ثبت اختراع در روز 23 مهر 1397 توسط دکتر رضا فتاحی آلکوهی برگزار گردید.این کارگاه با توجه به نیاز مبرم دانشجویان کارشناسی به دانستن روش علمی نگارش مقاله های علمی- پژوهشی، و با رویکرد نگارش مقالاتی در حوزه های فنی و مهندسی توسط انجمن علمی آموزشکده فنی پسران شهرکرد برگزار شد و برخی از عنوان های فرعی این دوره از این قرار بود:

  • ایجاد توانایی تحقیق و نگارش مقالات علمی-پژوهشی
  • روش انتخاب موضوع
  • روش جستجوی منابع
  • روش یادادشت برداری
  • روش دسته بندی و پردازش یادداشت ها و نگارش آنها
  • آشنایی مقدماتی با فرایند ثبت اختراع توسط دانشجویان
  • روش ارجاع دهی و نگارش کتاب شناسی. در انتها به استحضار می رساند این کارگاه با استقبال شدید دانشجویان و اساتید آموزشکده های فنی و حرفه ای رو به رو شد.

  نظرات کاربران